Høringssvar fra Simon Friis Larsen, kommunestyrerepresentant i Rælingen

Dato: 11.04.2023

Ingen politikere på Stortinget stiller spørsmål, sier meninger eller fremmer forslag til koronahåndteringen og lovverket omkring den. Det er det kun noen få av oss lokalpolitikere som har gjort igjennom høringer, leserinnlegg, møte med statssekretær ved statsministerens kontor, sosiale medier (i den grad det har sluppet igjennom sensur), opprop, demonstrasjoner, og forslag i kommunestyrer. Og vi hadde rett om koronasertifikat som fratar absolutt alle deres frihet i bytte mot et statusbevis og kontroll- og bevegelsespass, naturlig immunitet, at ikke alle har et reelt behov for sprøyte, bivirkninger, at munnbind gjør mer ugang enn nytte, og at massetesting og koronasprøyting av barn er galt.

Statsministeren sa "borgerplikt" og menighetsledere sa "kristenplikt". Massemanipulasjon.

Stigmatisering, blokkering og kansellering av selvstendig tenkende og oppegående mennesker og grupper fulgte, enten de var lokalpolitikere, fagfolk eller lekfolk.

Det ble betraktet som å ha "antistatlige holdninger" og å spre "konspirasjonsteorier" å påstå at de midlertidige lovene innført under påskudd av korona ville bli permanente. Men der er vi altså nå med dette nye lovforslaget.

Fortsatt er det hemmelighold i 58 år til.

Nå må politikere stoppe dette her, og demokratiet må få blomstre ved at de som har talt sant hele tiden slippes åpent til ordet sammen med øvrige partier. Viktigst av alt er at folket må stemme nytt til høsten for frie og sterke lokalsamfunn.