Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 974982

Dato: 02.03.2023

Nei, selvfølgelig. Ikke-demokratiske organisasjon(er) skal ikke styre vårt handlingsrom, og ingen lover skal endres på falske premisser.