Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 143332

Dato: 09.03.2023

På tide å stå på egne ben. Ikke nødvendig å overlate alle bestemmelser til WHO! Trodde at vi hadde såpass erfarne politikere som skulle klare dette selv uten hjelp fra andre..