Høringssvar fra Carina Ovesen

Dato: 02.03.2023

Nei til endring av smittevernsloven