Høringssvar fra may katrin johnsen

Dato: 11.04.2023

Jeg er i mot dette forslaget.

Jeg mener at det må:

1. utredes og spesifiseres hva som regnes som såkalt almenfarlig sykdom og

2. hvilken instans som skal fastsette en slik definisjon FØR en slik lov settes i verk.

Derfor er jeg IMOT at denne loven settes i vekt i dag.

Det bør også tas hensyn til forholdsmessighet ved en ny smittevern lov, noe det ikke opplyses om.

Det må utredes hvilke konsekvenser smittevern tiltakene og massevaksinering fikk under covid 19 pandemien og på grunnlag av denne erfaringen fattes konklusjoner. Disse bør danne grunnlag for fremtidige avgjørelser, regler og lover.