Høringssvar fra Grethe kristiansen Rubach

Dato: 07.03.2023

Jeg Grethe Kristiansen Rubach er imot at smitteverns loven skal endres.