Høringssvar fra Bergen preserving Co

Dato: 11.04.2023

Dette foreslåtte lovforslag strider mot både autonomi og folkeskikk, men også grunnloven. Ryker respekten for grunnloven, ryker samfunnskontrakten.
Nei til foreslått forslag.