Høringssvar fra Kenneth Olsen

Dato: 03.03.2023

Jeg, Kenneth Olsen, født 300375, stemmer IMOT dette høringsforslaget om å overgi smittereglene til WHO.