Høringssvar fra Knut Olsen

Dato: 16.02.2023

For at smittevernloven ikke skal brukes til "overdreven" maktovergrep mot Norges befolkning, er det etter min beste overbevisning at man beholder den gamle loven. ( slik den var før koronaepedemien d.v.s før 1/1 2020

WHO blir i dag sponset av blant annet aktører med profitt i øyet. Dette blir farlige greier å utsette en hel befolkning for...

Nei til isolering og smittekarantene!

Nei til endring av smittevernloven!

K.Olsen (Kongsvinger)