Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 368035

Dato: 11.04.2023

Erna Solberg brøt Grunnloven opptil flere ganger. Dette forslaget er innebærer også brudd på Grunnloven og må følgelig forkastes i sin helhet.