Høringssvar fra Eva B. E. Andersson

Dato: 11.04.2023

Jeg er sterkt imot de foreslåtte endringene i smittevernloven. Ingen skal ha den makten til å ta fra folket sine grunnlovsbefestede rettigheter slik det har foregått de senere årene.