Høringssvar fra Petter rødseth tingve

Dato: 05.02.2023

Jeg stemmer NEI til å videreføre hjemlene som gir Kongen rett til å isolere folket når "forholdsmessigheten" tilsier slike tiltak. Under C-19 pandemien mener jeg våre folkevalgte har vist utilstrekkelig dømmekraft i forholdsmessighet når det gjelder smittetiltak.

jeg er sterkt redd for at tiltakene har forsterket begrepene "oss" og "dem" i befolkningen, begreper jeg er engstelig for at vil polarisere oss slik det har gjort i mange andre land.

jeg ber våre folkevalgte huske at det er det NORSKE folket de jobber for, ikke interesseorganisasjoner, andre lands regjeringer, private fond eller sin egen, politiske karriere.

Hvis tvil om hva slike tankegods leder til, henviser jeg til Hannah Arendts bok "The Origins of Totalitarianism".