Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 881656

Dato: 02.03.2023

Det er IKKE behov for endringer i nu-verende lovgivning. Og eventuelle endringer bor forkastes.