Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104841

Dato: 03.03.2023

NEI TIL ENDRINGER I SMITTEVERNLOVEN