Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 710025

Dato: 03.02.2023

Regjeringen bør passe seg for å gå mer og mer i retning av en totalitær stat. Nå er det nok.