Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 951221

Dato: 02.03.2023

Nei til endringer i smitteverns loven. Nei til endringer