Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159125

Dato: 05.02.2023

Dette må forkastes! Ingen skal måtte kontrolleres slik de ble lurt til under korona.