Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251235

Dato: 10.04.2023

Jeg er totalt imot dette forslaget. Ikke ta ifra oss friheten!