Høringssvar fra Thor Magne Paulsen

Dato: 08.03.2023

Vi lever ikke under forhold som tilsier at en permanent smittevernlov skulle være nødvendig. Alle gjennomskuer denne løgnen. Dette handler om kontroll! Det minner mer om diktatur enn demokrati! Dere vil frata folk deres personlige frihet.