Høringssvar fra jonas owe

Dato: 11.04.2023

Kriminelt og overføre demokratisk selvråderett til Utenlandske institusjoner.

Dette udemokratiske ran av frihet må stoppes. Ellers må de skyldige stilles for retten senere.