Høringssvar fra Privatperson

Dato: 10.04.2023

Dette strider mot menneskerettigheter. Sånn kan vi ikke ha det i et demokrati.