Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114829

Dato: 03.03.2023

Nei, vi trenger ingen endring av smittevernloven.