Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 347834

Dato: 11.04.2023

Hei

Etter flere år med corona tiltak ser vi nå ringvirkninger av skade som har skjedd. Denne tiden har vist oss hva som kan skje når politikere som ikke har noe faglig grunnlag blir hysteriske for et virus.

Denne tiden har dessverre også vist oss hvor maksyke man kan bli når man får all makt over folket.

Det er ikke politikerenes jobb å stenge oss inne når det passer og heller ikke noe man kan få blanko fullmakt til å gjøre.

En politiker skal høre på folket, jobbe for folket og ikke leve av maktmissbrukt som ble utøvd gjennom covid tiden.