Høringssvar fra Gro Gårum

Dato: 11.04.2023

Jeg er enig med organisasjon FOLKESTYRET som er dypt bekymret for regjeringens forslag til endringer i smittevernslovenog protesterer på vegne av befolkningen og folkestyret i Norge. Demokratiske prinsipper for et ekte folkestyre som vist nedenfor overholdes ikke i forslaget.

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn.

Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen.

Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt.

Den demokratiske maktenhar sitt sete hos individet.

Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform.

Myndighetene er underlagt folket.

Rettighetene til naturressursene eies av folket og kan ikke selges til andre.

Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes.