Høringssvar fra Tor Maagø

Dato: 07.02.2023

Jeg stemmer mot forslaget fordi det overkjører våre menneskerettigheter og norsk lov.