Høringssvar fra Gunnar Egil Augdahl

Dato: 11.04.2023

Jeg sier nei til forslaget da forslaget strider mot GRUNNLOVEN og folkeretten.Jeg krever at dette respekteres av folkevalgte.