Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 364393

Dato: 11.04.2023

Jeg sier et klart og sterkt nei til at smittevernloven skal endres og et sterkt nei til at smittevernforskriften gjøres permanent.

Den skal opphøre 1. juli 2023

Norge har ikke behov for flere nedstenginger, mer isolasjon, fryktpropaganda eller karantener.

Tiltak som i etterkant var et klart overgrep mot befolkningen, skal ikke få skje igjen.

Folket skal ikke underlegges tiltak som undertrykker folket på slik måte vi har sett under coronahåndteringen -med smittetiltak ala China style.

Det norske folk er ett fritt folk basert på demokrati og folkestyre.

Forskriften kan misbrukes av herskesyke krefter vi forbinder med diktatur.