Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 135346

Dato: 07.03.2023

Eg samtykker ikkje I denne endringen.