Høringssvar fra Jim Andreassen

Dato: 07.03.2023

Et klart og tydelig NEI til dette forslaget!