Høringssvar fra Fredrik Bjerkenes

Dato: 11.04.2023

Nei til nye forskrifter som innskrenker vår bevegelsesfrihet!