Høringssvar fra Per ER Georgsen

Dato: 05.03.2023

Dette må aldri iverksettes.