Høringssvar fra Privatperson

Dato: 02.03.2023

Nei til endring av smittevernloven !!!!!!