Høringssvar fra Magnus bakke

Dato: 09.04.2023

Nei. Dette samtykker jeg absolutt IKKE til.

Maktovergrepene skal IKKE gjøres permanente.