Høringssvar fra Merete Karlsen

Dato: 04.02.2023

NEI til endring i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)!!!