Høringssvar fra anne krafft

Dato: 11.04.2023

jeg er i mot forskaget til ny smittevernlov, isolering og karantene