Høringssvar fra Mirjam Rosvoldsve

Dato: 27.02.2023

Et stort NEI til dette!!!Overgrep mot befolkninga har vi vel hatt nok av.....