Høringssvar fra Ingrid Wreden Kåss

Dato: 11.04.2023

NEI til dette forslaget om endringer i smittevernloven.

Forslaget er alt for inngripende og dessuten unødvendig og uforholdsmessig. Videre strider det mot Grunnloven og mot de menneskerettighetsprinsipper vår Grunnlov bygger på.

Faren for misbruk er også for stor.

Jeg er i tillegg svært bekymret for de demokratiske konsekvensene av de foreslåtte endringene dersom Norge i tillegg avgir mer suverenitet til WHO.