Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 645105

Dato: 26.02.2023

Stemmer mot!