Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 221586

Dato: 10.04.2023

Dette er helt uaktuelt å la skje.

Alle skjønner agendaen nå.

Slutt!