Høringssvar fra Pia Grøneng

Dato: 10.04.2023

Ikke enig i endringen av smittevernloven.