Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 460153

Dato: 13.02.2023

Når vi i ettertid (og underveis) ser hvilke skader nedstenging, vaksiner og andre restriksjoner har gitt så er svaret NEI til endring av smittevernloven.

Om myndighetene hadde vært ærlig om hvor lite de visste om vaksinene.

Om de hadde sett mer på forholdsmessighet.

Om alle bestemmelser var av klare smittevernmessige hensyn.

Om de hadde beklaget til alle som ble skadet av unødvendige restriksjoner og av vaksinene.

Om de hadde beklaget over hetsen mot de som valgte å ikke vaksinere seg eller stilte kritiske spørsmål.

Da hadde man kanskje igjen kunne begynne å stole på myndighetene.

Med den tilliten jeg har til myndighetene i Norge nå er jeg bare bekymret for hva de kan finne på neste gang.