Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 214192

Dato: 07.04.2023

Disse foreslåtte endringene i smittevernloven strider etter mitt skjønn mot demokratiske prinsipper og jeg støtter ikke forslaget.