Høringssvar fra Håvard Y. Pettersen

Dato: 11.04.2023

Det er et direkte skammelig lovforslag som gir mulighet for omfattende maktovergrep! Dagens politikere har glemt at de er der for å tjene folket, og ikke omvendt.

Ettertiden vil dømme alle involverte hardt om dette lovforslaget går gjennom.