Høringssvar fra Line Aune

Dato: 30.03.2023

Jeg tar sterkt avstand for å innføre et slikt "diktatur". Det vil innskrenke vår menneskelige rett til frihet og selvbestemmelse. Det er vel på tide å ta en verdivurdering uavhengig av hva WHO eller andre land mener er best for oss, noe lærdom fikk vi gjennom Covid, her vil vi se konsekvenser av nedstengningen og utestengelse mange opplevde i mange år framover. Den psykiske helse tilstanden til den norske befolkning forverret seg under og særlig etter pandemien. Statistikker sier kanskje noe annet men min erfaring som et enkeltmenneske som har sine nære familiemedlemmer og kollegaer tett på kroppen kan se at covid håndteringen har gjort noe med oss alle sammen. Utestengelse, trusler, isolering har gjort den generelle livskvaliteten dårligere i dette landet vårt. Ta ansvar, tenk selv som et fritt demokratisk land og vær litt modige dere politikere. Vis at dere tør å stå imot hva WHO anbefaler, det er ikke alltid den modellen passer for alle.