Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 262811

Dato: 11.04.2023

Jeg vil ikke ha en permanent smittevern stat i Norge .

Min stemme er mot forslaget om endringer i smittevern loven.

Folket i Norge må få lov å ta del i strategien rundt pandemi og smittevern loven.