Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174297

Dato: 06.02.2023

Jeg vil med dette gå i mot forslaget om endring av smittevernloven.
Det er ikke og vil aldri være en løsning å bruke isolering, internering osv for å redusere smitte av virus da virus er en del av livet. At regjeringen i det hele tatt fortsatt forsøker å få igjennom dette, til tross for at det helt tydelig går mot både grunnloven og menneskerettighetene, vitner om at de folkevalgte ikke forstår at dem jobber for folket, ikke Eu/EØS.
Når man isolerer friske mennesker og stenger ned samfunnet slik man har gjort det, oppnår man ingenting annet enn å rasere samfunnet og økonomien totalt, dette kan alle se, i stedet forsøker disse som sitter og bestemmer og hevder at det en nødvendighet!

Det levner ingen tvil om at alle disse tiltakene og påleggene fremmes for å tvinge frem systemendringer. Disse endringene hevder er for at folket skal få det bedre, at det redder klima osv men det er jo bare tull. Det er de samme folkene som hevder det er kriser og som hevder dem sitter med løsningene og har de eneste rette verktøyene som en løsning på alle disse såkalte krisene, som sitter og hover inn mer penger enn noen gang, dem går i større overskudd enn noensinne mens vanlige folk får det værre.

Regjeringen sin fremste oppgave er å sørge for folket og landet og at det som gjøres er til det beste her. Og dersom de folkevalgte skriver under på avtaler og forplikter Norge til å innføre/gjøre noe som ikke er i tråd med grunnloven, og som fratar Norge selvråderett og eierskap over egne ressurser, begår dem lovbrudd.

Det norske folk har aldri stemt for å være medlem av EØS så at Norge er med her og gjennom det forplikter å følge lover, regler og påbud som ikke tar lokale hensyn, eller er til det beste for folk og land, er lovbrudd og går mot det som er hensiktsmessig med å ha en regjering ansatt av og for folket.

En innføring av dette forslaget om å endre smittevernloven er helt klart et lovbrudd og et overtramp mot folket, selv om det skulle stemmes fram med et flertall på Stortinget, hver eneste en som stemmer for denne endringen, vil personlig være ansvarlig for lovbrudd og brudd på menneskerettighetene.

I et demokrati kontrolleres ikke folket på denne måten, dere folkevalgte som sitter med makten må passe dere for at den ikke tar overhånd. Med makt kommer ansvar og det betyr at man har tillit til folket. Når ønske om å kontrollere folket detaljert tar over, har makten tatt overhånd, da har man ikke lenger et demokrati men har byttet til autokrati/diktatur ol.

Til dere folkevalgte, husk hvem dere jobber for og hvem deres lojalitet tilhører, det er og skal være Norge og det norske folk, ikke internasjonale krefter hvor eneste interesse for Norge ligger i hva dem kan melke oss for våre ressurser, hadde vi ikke hatt noe av dette, ville ikke de internasjonale interessene så mye som kikket i vår retning.

Det eneste rette er å forkaste dette forslaget om endring av smittevernloven, det hører ikke til i demokratiet å detaljstyre og kontrollere befolkningen på en slik måte!