Høringssvar fra Marius Watson

Dato: 11.04.2023

Høringsforslaget er ikke akseptabelt i henhold til grunnloven.