Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 313321

Dato: 11.04.2023

Jeg vil ikke at denne loven skal vedtas. Jeg vil at Norge skal styres etter den norske grunnloven og være et fritt og demokratisk land.