Høringssvar fra Tove Vadseth

Dato: 01.04.2023

Nei og atter NEI !!!