Høringssvar fra D. Bråten

Dato: 08.04.2023

Jeg er imot endringer i smittevernloven.
Tiltakene for å forhindre smitte har ikke fungert så det er ingen grunn til å gjenta det på permanent basis.